Kontaktinformācija

Kontaktinformācija

Projektu vadība, piedāvājumu izskatīšana un tāmju sastādīšana

 

Lauris Rakauskis
+371 2 2133506
lauris.rakauskis@ecclatvija.lv

 

Kristaps Dubovskis
+371 26177023
kristaps.dubovskis@ecclatvija.lv

 

 

Helmuts Lūre
+371 29152038
helmuts.lure@ecclatvija.lv

 

 

Edgars Kotlers
+371 28317371
edgars.kotlers@ecclatvija.lv

 

Izpilddirektors

Armands Benders
+371 29253212
armands.benders@ecclatvija.lv

Valdes priekšsēdātājs

Valdis Rudzis
+371 2 9212987
valdis.rudzis@ecclatvija.lv